• Bestuur B.S.V. Boeimeer compleet

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen woensdag (30 maart 2022) zijn er maar liefst 5 bestuursleden gekozen.

  Allereerst was Richard Breedijk aftredend en herkiesbaar als Voorzitter. Daarnaast was Wim Bekker aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Verder werden er nog 3 kandidaten door het bestuur voorgedragen; Monique Koster, Arwen van der Linden en Rico Veenstra.

  Het resultaat van de bestuursverkiezing is dat een ieder unaniem is gekozen en dat B.S.V. Boeimeer na lange tijd weer over een voltallig bestuur beschikt:

  Voorzitter

  Secretaris

  Penningmeester

  Bestuurslid Voetbalzaken

  Bestuurslid Verenigingszaken

  Dit is een hele mooie ontwikkeling die volgt op de invulling of versterking van een groot aantal commissies gedurende het afgelopen kwartaal.

  Al met al zorgt dit ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en wij met z'n allen verder gaan met het realiseren van onze doelen 💪.

rfwbs-slide