• Commissie Kantine

  De commissie geeft sturing aan de uitvoering van het Kantinereglement van B.S.V. Boeimeer door:

  • het (doen) bewaken van het Kantinereglement en het geven van adviezen aan het Dagelijks Bestuur op het gebied van kantineaangelegenheden;
  • zorg te dragen voor de juiste personele bezetting;
  • zorg te dragen voor de juiste hygiëne;
  • zorg te dragen voor de reinheid in de bestuurskamer;
  • zorg te dragen voor voldoende voorraad;
  • zorg te dragen dat het aanwezige personeel op de juiste wijze is opgeleid.

    2. Is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen zijn domein.
    3. Legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.
    4. Geeft leiding aan de Commissie Kantine.

   ZAKEN DIE VOOR U ALS BEZOEKER BELANGRIJK KUNNEN ZIJN
   - In onze kantine is er een rookverbod
   - Er mag geen glaswerk mee naar buiten genomen worden
   - Er mogen geen zelfmeegebrachte dranken en eten in de kantine genuttigd worden
   - Consumpties alleen tegen (contante) betaling
   - Pinnen; ook kleine bedragen zijn via de pinbetaling welkom
   - Ruim uw afval op, laat de tafel schoon achter en schuif de stoel weer onder de tafel
   - Het is niet toegestaan met voetbalschoenen de kantine te betreden.

   

  Heeft u vragen aan deze commissie, neem dan gerust contact op via: kantine@boeimeer.nlVermeld naast uw naam ook een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor het geval snel contact vereist is.

rfwbs-slide