• Continuïteit Boeimeer - update 1

  Beste (ouders/verzorgers van) leden,

  Het is nu precies een week geleden dat ik de noodklok heb geluid. Het leek me goed om jullie te informeren over de ontwikkelingen sindsdien, de stand van zaken en de nog openstaande vacatures.

  Binnen 12 uur had ik al 5 reacties binnen en dat zijn er uiteindelijk 6 geworden. Alle reacties hadden betrekking op de vacatures van Vertrouwenspersoon en Wedstrijdsecretaris. De deze week gevoerde gesprekken hebben tot een mooie tussenstand geleid. Het laat zich namelijk aanzien dat we de functies van Secretaris, Wedstrijdsecretaris, Vertrouwenspersoon en Sportiviteit & Respect hebben weten in te vullen c.q. te versterken. We zullen jullie de aankomende periode verder informeren over de concrete invulling van de genoemde functies.

  Alhoewel bovenstaande erg positief en hoopvol is, zijn er nog wel een aantal belangrijke functies die nog ingevuld zouden moeten worden. Uit een analyse blijkt dat iets meer dan 10% van de doelgroep de openstaande vacatures daadwerkelijk heeft bekeken. Het slechte nieuws is dat dit percentage enigszins tegenvalt. Het goede nieuws is dat er nog bijna 90% is die een blik op de openstaande vacatures kan werpen om tot de conclusie te komen dat ook hij of zij een bijdrage kan leveren aan onze vereniging. Kijk daarom snel op www.boeimeer.nl/vacatures.

  Ik ben heel benieuwd welke mooie resultaten dat de komende week op gaat leveren.

  Prettig weekend!

  Met sportieve groet,

  Richard Breedijk (Voorzitter B.S.V. Boeimeer)

rfwbs-slide