• Contributie seizoen 2023/2024

  Contributie seizoen 2023-2024

  Jaarbedragen contributie (ingaande 1 januari 2023 middels besluit algemene ledenvergadering december 2022):

  • Actieve pupillen € 165,00 geboren op of na 01-07-2011

  • Actieve junioren € 198,00 geboren tussen 01-07-2005 t/m 30-06-2011

  • Actieve senioren € 231,00 geboren voor 01-07-2005

  • Niet-spelende leden € 25,00

  • Vrijwilligers met functie € 00,00

  • Kledingpakket voor elk spelend lid € 15.00 per jaar

  De Algemene ledenvergadering heeft eerder reeds besloten dat voor elke nieuwe inschrijving éénmalig een bedrag van € 10,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Het genoemd bedrag zal middels de eerste factuur in rekening worden gebracht.

rfwbs-slide