• Contributieverhoging per 1 januari 2023

  De contributie gaat per 1 januari 2023 omhoog.

   

   

   

  Beste (ouders/verzorgers van) leden,

  Afgelopen woensdag zijn de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) unaniem akkoord gegaan met een contributieverhoging van 10%. Deze contributieverhoging wordt van kracht per 1-1-2023.

  Momenteel hebben wij te maken met ontwikkelingen waarvan we de gevolgen niet meer op kunnen vangen zonder de contributie te verhogen. Denk daarbij vooral aan de stijgende energiekosten. Vanaf 1-1-2023 zullen wij aanzienlijk meer moeten betalen voor het gebruik van gas en elektra.

  Het zijn echter niet alleen de energiekosten die stijgen. Daarnaast zullen wij ook voor zaken zoals bijvoorbeeld de veldhuur in 2023 veel meer moeten betalen dan tot op heden het geval was.

  Tijdens de ALV van 2018 hebben de leden het bestuur de bevoegdheid gegeven om de contributie jaarlijks voor aanvang van het seizoen te indexeren. Dit op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van april van het voorgaande seizoen. Daar heeft het bestuur tot op heden echter geen gebruik van gemaakt. Dit omdat dit niet noodzakelijk was om tot sluitende begrotingen te komen. Wanneer we hier wel consequent gebruik van hadden gemaakt dan hadden we nu in totaal te maken gehad met een contributieverhoging van ruim 16%.

  Dat we een contributieverhoging weer tijdens de ALV hebben ingebracht, heeft een bijkomend voordeel nu de leden zelf unaniem akkoord zijn gegaan. Dat betekent namelijk dat er draagvlak is en de leden onderkennen dat dit nodig is om tot een sluitende begroting te komen en als vereniging financieel gezond te blijven.

  Wij snappen dat dit een vervelende boodschap is in deze tijden van prijsstijgingen maar hopen jou op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd over de contributieverhoging. Mocht je echter nog vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

  Rest ons voor nu niks anders dan jou en jouw naasten een hele goede jaarwisseling te wensen. Wij wensen jullie alvast een gelukkig, gezond en sportief 2023 en wellicht tot ziens op de nieuwjaarsborrel.

  Namens het bestuur,

  Richard Breedijk, Voorzitter B.S.V. Boeimeer

rfwbs-slide