• Coronaprotocol B.S.V. Boeimeer (update 13-11-2021)

  Per zaterdag 13 november 2021 18:00 zijn de corona maatregelen verder aangescherpt.

  Voor horeca (en daarmee sportkantines) geldt een sluitingstijd van 20:00. Tegelijkertijd is besloten dat er in ieder geval voor een periode van 3 weken geen publiek is toegestaan bij amateurwedstrijden en trainingen.

  Verder blijft staan dat wanneer je 18 jaar of ouder bent het Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is en je een identiteitsbewijs moet kunnen tonen voor toegang tot de binnenruimtes (kantine, toiletten en kleedkamers).

  Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals en alle andere vrijwilligers. Dit geldt echter niet voor rijouders die meerijden naar uitwedstrijden.

  De basisregels blijven onverminderd van kracht:

  • Heb je klachten dan blijf je thuis en laat je jezelf testen.
  • Ben je ouder dan 18 jaar? Dan houd je 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Tijdens het voetbal (training of wedstrijd) hoeft er geen afstand te worden gehouden.
  • Vermijd drukte!
  • Was regelmatig je handen. In ieder geval voor je thuis weggaat en als je weer thuiskomt.

  De spelregels voor sport in het kort:

  • Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar (dit geldt ook bij het gebruik van de kleedkamers).

  Toeschouwers

  Vanaf 13 november 2021 18:00 uur mogen er geen ouders, verzorgers en andere belangstellenden aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Tenzij het hier gaat om de teambegeleiding rondom uitwedstrijden/bezoekende teams.

  Vervoer en toeschouwers

  Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 19 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

  Wij willen bezoekende verenigingen dringend verzoeken om de begeleiding van de jeugdteams (dus trainer, leider, chauffeurs, etc.) uit maximaal 6 personen te laten bestaan.

  Trainingen

  Het is niet toegestaan om trainingen als toeschouwer te bezoeken.

  Wij verwachten dat ouders/verzorgers de kinderen maximaal 10 minuten voor de training afzetten om de kinderen na de training vervolgens weer op dezelfde plek op te vangen.

  Wedstrijden

  Het is niet toegestaan om wedstrijden als toeschouwer te bezoeken.

  Wij verwachten dat ouders/verzorgers de kinderen maximaal 10 minuten voor de door de trainer/leider gecommuniceerde verzameltijd afzetten om de kinderen na de wedstrijd vervolgens weer op dezelfde plek op te vangen.

  Wil je mensen vervoeren die niet tot het eigen huishouden behoren? Vanaf 13 jaar draagt iedereen in de auto een mondkapje. Een ieder dient zelf voor een mondkapje te zorgen.

  Houd je bij uitwedstrijden aan de regels van de club die je bezoekt.

  Wij doen een dringend beroep op de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen bij het naleven van de coronamaatregelen en vragen mee te werken aan de controle van het CTB. De duur van deze buitengewone omstandigheden trekken een zware wissel op het uithoudingsvermogen van degenen die proberen om de vereniging in beweging te houden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we allemaal kunnen blijven voetballen.

  Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking!

rfwbs-slide