• Evaluatie-avond voor trainers/leiders dd. 14 en 15 januari

  Op 14 en 15 januari zijn evaluatie-avonden gepland voor trainers/leiders. Het doel van de avond is om te evalueren hoe het de eerste seizoenshelft gegaan is en dan met name de communicatie met de jeugdcommissie.

  De evaluatie-avond is in de kantine van Boeimeer, begint om 18:30 uur en duurt tot ongeveer 19:30. Er is ruim gelegenheid voor eigen inbreng zoals te zien is in de agenda voor die avond.

  Voor de evaluatie-avond is de volgende agenda opgesteld:
  - Opening
  - Mededelingen vanuit de jeugdcommissie
    * Jeugdvoorzitter
    * Hoofd jeugdopleidingen
  - Mededelingen vanuit de verschillende commissies
    * S&R
    * scheidsrechters
    * accommodatie
    * wedstrijdzaken
  - Evaluatie/feedback door de trainers/leiders
  - Rondvraag

  De evaluatie-avonden worden net als de info-avonden in augustus op twee verschillende avonden gehouden zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om te komen. Mocht je desondanks echt niet kunnen op beide avonden dan ontvangen we graag een mail op jeugd@boeimeer.nl met de reden van de verhindering.

  De jeugdcommissie vertrouwt erop dat het een constructieve avond wordt waarmee we de tweede seizoenshelft met zijn allen met veel plezier tegemoet kunnen gaan.

  Tot 14 of 15 januari

  Cindy, Dustley, Danielle en Saskia

rfwbs-slide