• LET OP!! informatieve en interactieve avond verplaatst

  Beste leden, ouders/verzorgers, 

  Als werkgroep "Samen Winnen" hebben wij vanmorgen besloten om de informatieve en interactieve avond te verplaatsen naar 12 april 2023. Deze zal vanavond dus niet plaatsvinden!

  De reden is dat wij diverse signalen hebben ontvangen dat de opkomst vanavond zeer vermoedelijk aan de lage kant zal zijn. En dat zou zonde zijn van de tijd en energie die wij hier als werkgroep in hebben gestoken maar zeker ook die van de betrokkenen die hun bijdrage hebben geleverd tijdens de Kick-off van 2 weken geleden.

  Uiteraard kijken wij in deze als werkgroep ook in de spiegel om te kijken wat wij anders of beter hadden kunnen doen. Zaken die daarin naar boven zijn gekomen en waar we richting 12 april invulling aan gaan geven zijn o.a.:

  • Aanmeldformulier voor 12 april zodat we kunnen monitoren wat de belangstelling is en op basis van deze informatie mogelijk bij kunnen sturen
  • De betrokkenen van de Kick-off avond nauwer betrekken om zo een mooie opkomst te realiseren
  • Van tevoren alvast delen wat de opbrengst tot nu toe is zodat het e.e.a. hopelijk meer gaat leven en het duidelijk is welke problemen c.q. uitdagen we SAMEN hebben op te lossen

  Dus zet 12 april alvast in de agenda zodat we dan wel gezamenlijk de volgende stappen kunnen gaan zetten.

  Met vriendelijke groet,

  Werkgroep "Samen Winnen"

rfwbs-slide