• B.S.V. Boeimeer presenteert nieuwe voorzitter: Richard Breedijk

  Richard Breedijk is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 19 december 2018 gekozen als nieuwe voorzitter van B.S.V. Boeimeer. Het bestuur heeft Breedijk voorgedragen nadat hij enkele weken geleden tijdens een bestuursvergadering had aangegeven zichzelf kandidaat te stellen. We vroegen Richard Breedijk wat zijn motivatie was om zichzelf kandidaat te stellen en wat hij wil bereiken.

  "Drie jaar geleden, tijdens de ALV van 2015, ben ik benoemd als bestuurslid van B.S.V. Boeimeer. In de eerstvolgende bestuursvergadering hebben we afgesproken dat ik me als penningmeester over de financiën zou ontfermen. Dat bleek feitelijk een grotere uitdaging dan ik had verwacht. Boeimeer stond er in financieel opzicht niet al te best voor. De afgelopen seizoenen hebben we gelukkig flinke stappen in de goede richting gezet, al kan het natuurlijk altijd (nog) beter."

  "Als bestuurslid wordt je voor 3 jaar gekozen. Naarmate de ALV van afgelopen woensdag steeds dichterbij kwam, begon ik me meer en meer af te vragen wat ik zelf nu wilde. Stoppen of doorgaan? En als ik door zou gaan, op welke manier dan? In welke rol?"

  "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet af en toe heb gedacht dat het mooi genoeg was geweest. Het kost veel tijd en energie en tegelijkertijd is het niet altijd rozengeur en maneschijn."

  "Ondertussen heb ik ervaren dat je heel veel redenen kunt bedenken om jezelf niet als vrijwilliger in te zetten of, zoals in mijn geval, om te stoppen. Ik heb echter bewust gezocht naar de redenen om wel door te gaan en daar mijn besluit op gebaseerd. Een van de redenen was dat ik  het gevoel had dat ik de vrijwilligers die op mijn verzoek (weer) een rol vervullen, niet in de steek kon laten."

  "Toen ik eenmaal had besloten om door te gaan was de volgende, logische vraag; In welke rol?!? Ondertussen beschikte Boeimeer al bijna één jaar niet meer over een voorzitter. Ik heb gemerkt dat je een tijdje zonder kunt maar op een gegeven moment heb je toch iemand nodig die deze belangrijke functie bekleedt. Tegelijkertijd waren er mensen, binnen en buiten Boeimeer, die door lieten schemeren dat ze het toch wel zagen zitten wanneer ik de handschoen op zou pakken. En zo geschiedde."

   

  Doelen

  "Ik wil graag werken aan een veilige en financieel gezonde vereniging die verbonden is met zijn omgeving en waar onze leden (jongens, meisjes, mannen, vrouwen) hun passie kunnen beoefenen, recreatief of prestatief maar altijd met sportiviteit en respect."

  "Verder zou ik graag zien dat onze recreatieve spelers zoveel mogelijk plezier beleven maar ook dat onze prestatieve spelers daarnaast zo lang als mogelijk de drive behouden om alles er uit te halen wat er in zit. Bij de jeugd moeten we de aanwas van onderaf stimuleren en onze jeugdleden binden en boeien zodat we daar tot aan de oudste jeugd profijt van gaan hebben. Maar daar stopt het uiteraard niet mee. We zullen ook een brug moeten gaan bouwen tussen de junioren en de senioren. Het moet straks vanzelfsprekend zijn dat je vanuit de hoogste jeugdteams de overstap naar de selectie van Boeimeer gaat maken. Belangrijk daarbij is dat je een visie en bijbehorend plan hebt en dat je de betreffende spelers daar in mee neemt. Dit is overigens iets waar momenteel al aan wordt gewerkt."

  "Het realiseren van dit alles gaat niet vanzelf en kan ik niet alleen. Natuurlijk vertrouw ik er op dat de huidige vrijwilligers me daarbij gaan helpen. Maar we gaan onze doelen alleen bereiken als er leden op staan die op de een of andere manier ook hun steentje bij wil dragen. Binnenkort zullen de vacatures op onze website verschijnen. Ik nodig de leden, ouders en/of verzorgers die momenteel nog geen rol vervullen uit om alvast te bedenken wat jij zou kunnen bijdragen. En denk daarbij vooral aan het feit waarom je het wel zou doen in plaats van niet."

rfwbs-slide