• Nieuwjaarsboodschap 2021 (Samen Winnen)

  Beste Leden, Vrijwilligers en Vrienden,

  Twee jaar geleden sprak ik de hoop uit dat het eerste Boeimeer Snert toernooi het begin was van een nieuwe en lange traditie. Niemand die toen kon bevroeden dat 2 jaar later de derde editie geen doorgang kon vinden omdat we door een virus in de houtgreep waren genomen.

  Als vanzelfsprekend dus ook geen aansluitende nieuwjaarsborrel waarbij we elkaar het allerbeste konden wensen. Dat weerhoudt mij er echter niet van om nog even terug te blikken en al helemaal niet om vooruit te kijken. Alleen dit jaar zullen er aansluitend geen champagneglazen klinken.

  We kunnen er helaas niet om heen. 2020 werd voornamelijk door corona gedicteerd. En dan niet de corona die met een schijfje citroen of limoen wordt geserveerd maar het gelijknamige virus welke de wereld al zoveel ellende heeft bezorgd. Net na carnaval werden we in Nederland echt met deze onzichtbare vijand geconfronteerd en voordat we het wisten werden competities beëindigd en tegelijkertijd kantines en sportcomplexen gesloten. En alhoewel we na de zomervakantie vol goede moed aan het nieuwe seizoen begonnen, al snel werd ons de belangrijkste bijzaak in het leven wederom tijdelijk ontnomen.

  Alsof dit nog niet genoeg was moesten we in het voorjaar ook afscheid nemen van een zeer groot Boeimeer man. Iemand met onschatbare waarde voor onze vereniging. Met hem is ook een stukje Boeimeer heen gegaan. Ad, nogmaals bedankt voor alles wat je in 50 jaar voor ons hebt betekent!

  Gelukkig zijn er ook positieve zaken om op terug te blikken. Zo werd de toplaag van veld C (kunstgras) vervangen. Aansluitend werd veld B (natuurgras) afgegraven en opnieuw opgebouwd, inclusief nieuwe drainage. Dit heeft ervoor gezorgd dat we nu over 4 uitstekende velden beschikken. Daar gaan we in de toekomst nog heel veel plezier aan beleven.

  Daarnaast hebben de beperkingen waar we de afgelopen maanden mee te maken hadden zowaar ook nog een positief effect gehad. Om de jeugdspelers toch in beweging te houden zijn er, naast de reguliere trainingen, ook veel onderlinge oefenwedstrijden georganiseerd. Dit zorgde voor heel veel interactie tussen de verschillende commissies en de diverse jeugdtrainers en -leiders. Je kon, naarmate de tijd vorderde, gewoon voelen en merken dat dit resulteerde in een hechtere band. Het versterkte het “wij van Boeimeer” gevoel.

  Een van de grootste uitdagingen als gevolg van het corona-virus was toch wel om als vereniging financieel gezond te blijven. Het sluiten van het complex en daarmee de kantine had direct effect op onze baten. Daardoor waren we meer dan ooit afhankelijk van de contributiegelden. Ondanks hier en daar een discussie heeft het overgrote deel van de spelende leden zonder morren aan de contributieverplichting voldaan. Mede daardoor zijn we er in geslaagd om gedurende de eerste golf ons hoofd boven water te houden. Ik wil een ieder dan ook bedanken voor de solidariteit en ga er vanuit dat we dezelfde saamhorigheid kunnen verwachten in de periode dat we nog met diverse beperkingen en beproevingen te maken hebben. Er staat ons daarna immers een mooie toekomst te wachten.

  Ik heb er namelijk alle vertrouwen in dat we straks gewoon de draad weer oppakken en verder gaan waar we mee bezig waren, het bouwen aan een stabiele, gezonde en levendige vereniging. En dat gaan we met steeds meer vrijwilligers doen. Want wie wil er nou niet met een winnend team mee doen? Als je vroeger na school op het pleintje kwam waar men reeds met een partijtje bezig was dan wilde je toch ook graag bij het team horen met de betere spelers? Of met het team wat aan de winnende hand was?

  Dit geldt momenteel ook voor Boeimeer. We koersen af op de winst en het is aan ons allen om deze voorsprong vast te houden.

  Als voorbeeld neem ik graag de voetbalschool. Deze allerjongste jongens en meisjes die op donderdagavond onder enthousiaste begeleiding van een combinatie van dames uit de Commissie Jeugd en uit Vrouwen 1 kennis maken met de mooiste sport en het plezier wat je daaraan met elkaar kunt beleven. Het feit dat de aanmeldingen in deze categorie, ondanks alle belemmeringen, binnen blijven stromen geeft aan dat het aan- en overslaat en dat is goed voor Boeimeer. Dit zijn immers de talenten van morgen.

  Ik heb het vaak gehad over de verbinding tussen jeugd en senioren en bovenstaande is een perfect voorbeeld van hoe ik dat voor ogen had. Dat is voor mij ook een teken dat we met elkaar op de goede weg zijn. Maar het kan nog beter. Dit zal dan ook dit jaar een speerpunt blijven.

  Een ander voorbeeld zijn de gesprekken die ik reeds heb gehad of de komende weken heb met leden en andere betrokkenen die aan hebben gegeven graag hun steentje bij te willen dragen. Die graag aan willen haken bij het winnende team. Dit gelukkig in aansluiting op alle nieuwe gezichten die we de afgelopen maanden al hebben mogen verwelkomen op ons complex of op de vrijwilligers die reeds bezig zijn om hun bijdrage steeds meer uit te breiden. Maar wees gerust, nog niet alle posities zijn ingevuld dus ook jij mag mee doen!

  Voor nu dank ik alle reeds aanwezige vrijwilligers voor hun tomeloze inzet in 2020 en de bereidwilligheid om met z’n allen iedere dag een stapje vooruit te zetten.

  En voordat we daar weer verder mee gaan wens ik iedereen een gelukkig, gezond, sportief en "normaal" 2021!

  Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

  Richard Breedijk Voorzitter B.S.V. Boeimeer

 • Nieuwjaarsboodschappen

  Nieuwjaarsboodschap 2020: Boeimeer, dat zijn samen! 

   

  Nieuwjaarsboodschap 2019: Bouwen, Binden en Boeien 

   

   

rfwbs-slide