• Nieuwjaarsboodschap 2019 (Bouwen, binden en boeien)

  Hieronder vindt u de nieuwjaarsboodschap zoals deze op de nieuwjaarsborrel van 5 januari 2019 door Richard Breedijk (Voorzitter B.S.V. Boeimeer) is uitgesproken.

  Beste Leden, Vrijwilligers en Vrienden,

  Namens het bestuur van B.S.V. Boeimeer heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsborrel. Dit jaar is deze borrel voor het eerst voorafgegaan door het Boeimeer Snert toernooi. Net als het pannenkoekentoernooi van vorige week, is dit hopelijk het begin van een nieuwe en lange traditie. Al gaat dat natuurlijk niet vanzelf.

  Daarom ook een speciale dank aan de vrijwilligers die beide toernooien hebben georganiseerd of die de afgelopen 12 maanden op een andere manier hun bijdrage hebben geleverd.

  Als ik terugkijk op het afgelopen jaar dan kan ik niets anders dan concluderen dat we zeer tevreden mogen zijn. Zo draait ons vlaggenschip, wat voor het grootste gedeelte bestaat uit spelers die we zelf hebben opgeleid, momenteel mee in de bovenste regionen van de 3e klasse.

  Het doel om wederom te promoveren is nog steeds binnen handbereik. Dat is natuurlijk een uitstekende prestatie als je bedenkt dat we slechts 7 maanden geleden zijn gepromoveerd vanuit de 4e klasse.

  Maar ook op andere fronten gaat het uitstekend. Zo hebben we ondertussen al weer meer dan 1.000 spelende leden. Dit heeft geresulteerd in het feit dat we bij de Jeugd nog beter in staat zijn om één ieder op zijn of haar niveau te laten voetballen.

  Onze recreatieve spelers hebben het nog meer naar hun zin en ons prestatieve spelers worden daarnaast nog meer uitgedaagd om iedere training en iedere wedstrijd vol gas te geven. Want ze weten dat er iemand anders klaar staat om zijn of haar plaats over te nemen.

  Niet alleen het 1e is het afgelopen seizoen kampioen geworden. Daarnaast is de O13-1 gepromoveerd naar de 3e divisie en is ook de O19-4 er in geslaagd om het kampioenschap binnen te slepen. Bij deze wil ik alles spelers, trainers en leiders nogmaals feliciteren met deze geweldige prestaties ...........................................

  Het moge duidelijk zijn, in het voorafgaande had ik het niet over 2018. Dit zijn de woorden die ik over een aantal jaar hoop uit te spreken. Ik ben namelijk geen voorzitter geworden om datgene wat we nu hebben te pappen en nat houden.

  Daarmee zouden we voorbij gaan aan de potentie van onze vereniging. Als ik om me heen kijk dan zie ik een mooi complex, een afdeling jeugd die de stijgende lijn heeft te pakken en heel veel teams, zowel pupillen, junioren als senioren, die samen heel veel plezier hebben. En dat is wat uiteindelijk de basis moet vormen, plezier.

  We hebben echt nog wel wat werk te verzetten om de verschillende onderdelen uit mijn toekomstplaatje te realiseren. Maar het is niet zo dat het momenteel een en al kommer en kwel is. Dat is iets wat je hier en daar hoort of leest. Maar daar ga ik niet in mee. Er zijn gelukkig genoeg zaken die wel goed zijn geregeld of die wel goed lopen. Maar nogmaals, we zijn er nog niet.

  Boeimeer bestaat over 2,5 jaar, op 15 mei 2021 om precies te zijn, 100 jaar. Dat kunnen we uiteraard niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan. Daarom zullen we een jubileumcommissie in het leven roepen. Deze commissie is bedoeld om de festiviteiten rondom deze bijzondere mijlpaal vorm te gaan geven.

  Dezelfde periode willen we gaan benutten om een brug te bouwen. Een brug tussen de junioren en senioren, tussen de huidige O17-1, en later de O19-1, naar de selectie van Boeimeer.

  En dan geen brug die het begeeft wanneer daar één lichting over heen is gegaan. Nee, het zal een stevige en stabiele brug moeten worden. Een brug die ieder jaar door een andere lichting gebruikt kan worden om de oversteek te maken. De oversteek van het prestatieve voetbal in de jeugd naar het voetballen in de selectie van Boeimeer 1.

  Ook de totstandkoming van deze brug zal niet vanzelf gaan. We zullen de komende periode moeten bouwen, binden en boeien. Er zal veel werk verzet moeten worden dus alle hulp is van harte welkom!

  Maar voordat we met zijn allen aan deze uitdaging gaan beginnen, heffen wij het glas op een gelukkig, gezond, sportief en succesvol 2019.

rfwbs-slide