• Nieuwjaarsboodschap 2020 (Boeimeer, dat zij we samen!)

  Hieronder vindt u de nieuwjaarsboodschap zoals deze op de nieuwjaarsborrel van 4 januari 2020 door Richard Breedijk (Voorzitter B.S.V. Boeimeer) is uitgesproken.

  Beste Leden, Vrijwilligers en Vrienden,

  Namens het bestuur van B.S.V. Boeimeer heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsborrel. Ook dit jaar is deze borrel weer voorafgegaan door het Boeimeer Snert toernooi. Alleen al gezien het aantal deelnemende teams was dit wederom een groot succes. Ook het pannenkoekentoernooi van vorige week was weer een geslaagde dag. Dit soort activiteiten zijn belangrijk voor onze vereniging en moeten we koesteren. Deze zorgen namelijk voor onderlinge interactie en dragen bij aan de saamhorigheid binnen Boeimeer.

  Er zullen verenigingen zijn die het afgelopen jaar naar een andere kledingsponsor zijn overgestapt, al dan niet in combinatie met de introductie van een kledingplan. Die het is gelukt om dezelfde sponsor als Max Verstappen te binden om de gehele vereniging te sponsoren.

  Ook zullen er verenigingen zijn die zelf een nieuw kunstgrasveld inclusief verlichting aan hebben laten leggen. Verenigingen die, al dan niet na bijna 100 jaar, met de hoofdmacht van de zondag naar de zaterdag zijn verhuisd. Tevens zullen er verenigingen zijn die sinds afgelopen jaar weer met een vrouwenteam aan het front verschijnen. Of die een nieuwe, langdurige samenwerkingsovereenkomst met een BVO overeen zijn gekomen.

  Er schijnt echter een vereniging in de Haagse Beemden te zijn die de al deze ontwikkelingen in één kalenderjaar heeft weten te realiseren. Zoals ik een jaar geleden al zei, ik ben geen voorzitter geworden om het bestaande te pappen en nat te houden.

  We zijn echter nog niet klaar met het updaten van ons complex. Ik kan jullie namelijk verklappen dat in de maanden april en mei de toplaag van het kunstgras van veld C wordt vervangen.

  Aansluitend wordt veld B flink onder handen genomen met de bedoeling dat we daar vanaf oktober ook maximaal van kunnen genieten. We hebben bij de gemeente het verzoek neergelegd om ook dit veld te omringen met leunhekwerk en verharding zodat dit veld meer de uitstraling krijgt van een volwaardig voetbalveld in plaats van een bijveldje.

  Het streven is dat het straks niet meer uitmaakt op welk veld je training en/of wedstrijd is ingepland.

  In mijn ogen hebben we niet op alle fronten de gewenste vooruitgang geboekt. Zeker in de aansluiting tussen de junioren en de senioren is nog veel werk te verrichten.

  Want ook al hebben we met de verhuizing van het prestatieve senioren voetbal naar de zaterdag een onzichtbare drempel weggenomen, het is nog onvoldoende gelukt om een brug te slaan. Dat blijft dan ook zeker een speerpunt voor de komende periode.

  Maar eigenlijk geldt dat voor de gehele jeugd. Wat dat betreft ben ik dan ook blij om te horen dat we na de winterstop in de onderbouw met nog meer teams aan de aftrap zullen verschijnen.

  Want hoe breder de piramide is, hoe groter de kans is dat er straks meerdere teams middels de denkbeeldige brug de oversteek naar het senioren voetbal maken.

  Een ander aandachtspunt is en blijft de betrokkenheid van ouders, verzorgers of de leden zelf. Nog steeds is het zo dat de zware last die het runnen van een vereniging toch is, rust op de schouders van een te kleine groep vrijwilligers.

  Nog zorglijker is het wanneer ouders, verzorgers of leden zichzelf buiten Boeimeer plaatsen! Kenmerkende opmerking daarbij is; “dat moet Boeimeer maar regelen”. Maar wat is Boeimeer? Zonder ons, de leden, is Boeimeer namelijk niks! Dus samen bepalen we wat Boeimeer is, samen bepalen we waar wij voor staan. Wij moeten het samen regelen. Boeimeer, dat zijn we samen!!!

  Ik wil dan ook namens jullie allen grote waardering uitspreken voor de vrijwilligers die al wel dag en nacht klaar staan voor de vereniging. En of je nu achter de bar of in het ballenhok helpt, in weer en wind op het voetbalveld staat of lekker warmpjes in de bestuurskamer zit, of je nu meehelpt om een gloednieuw kunstgrasveld aan te leggen of onze website beheert, jullie zijn allemaal even belangrijk en wij, Boeimeer, zijn jullie allemaal even dankbaar!!

  Voordat we met zijn allen verder gaan om als verenging de volgende stappen te zetten, heffen wij het glas en proosten we op een gelukkig, gezond, sportief en succesvol 2020.

rfwbs-slide