• Nieuwjaarsboodschap 2024

  Zaterdag 6 januari 2024 stond de jaarlijkse nieuwjaarsborrel op de agenda. Voorzitter Richard Breedijk maakte zoals gewoonlijk van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen toe te spreken.

  “Namens mijzelf, de voorzitter, penningmeester, secretaris en tevens bestuurslid Voetbalzaken van B.S.V. Boeimeer, heet ik u van harte welkom op deze nieuwjaarsborrel.

  Ook dit jaar zijn we de dag begonnen met het pannenkoekentoernooi voor de jeugdleden en aansluitend het snerttoernooi voor de senioren. Laten we er samen voor zorgen dat deze borrel de kers op de taart wordt want tot nu toe was het weer een zeer geslaagde dag.

  Ik had mij voorgenomen om jullie mee te nemen in een aantal hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het verleden als in de toekomst.

  Ik wilde stilstaan bij het niet inschrijven van een eerste elftal. Of bijvoorbeeld bij de verschillende kampioenschappen, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Ik had iets willen zeggen over de renovatie van het hoofdveld of over ons jubileumfeest, beiden gepland in mei van dit nieuwe jaar.

  Uiteindelijk is het allemaal anders gelopen en ga ik slechts één maar wel het allerbelangrijkste onderwerp belichten.

  Begin november heb ik moeten besluiten om wederom de noodklok te luiden. Onder andere omdat ik op dat moment de voornaamste bestuursfuncties weer in mijn eentje voor rekening nam. Maar ik kan het niet alleen én ik wilde het ook niet meer alleen.

  Dus ik kan jullie nu dan ook melden dat ik daar mee stop! Ook ik ga mijzelf weer meer tijd gunnen om aan andere, misschien wel nog belangrijkere zaken te besteden.

  Gelukkig kan ik verklappen dat dat lijkt te lukken. Tijdens de ALV van 17 januari as. zal ik 4 nieuwe bestuursleden voordragen waarmee het bestuur in een klap weer compleet is zodra zij officieel zijn benoemd.

  Dat moet mij de gelegenheid geven om én het voorzitterschap in te blijven vullen én ook tijd aan andere leuke dingen te besteden.

  Maar ook op andere posities hadden we dringend behoefte aan versterking. En ook op dat front hebben wij successen weten te boeken.

  Zo zal de commissie Sportiviteit & Respect, bestaande uit 3 nieuwe leden, onze waarden en normen bewaken en uitdragen.

  Verder is de Sponsorcommissie versterkt met 3 jongemannen die reeds jaren, en nog steeds, spelend lid van onze vereniging zijn. En natuurlijk wil ik niet onbenoemd laten dat wij al enige tijd over nog meer vers bloed beschikken, o.a. binnen de kleding commissie.

  Dank daarbij aan de eveneens tot leven geroepen vrijwilligerscommissie.

  Deze commissie bestaat momenteel uit 6 leden en besteed de nodige aandacht aan het werven en behouden van vrijwilligers.

  Dit werpt zijn vruchten af en dat zie je aan de invulling van de diverse functies. Daarnaast heeft de vrijwilligerscommissie tijdens de Dag van de Vrijwilliger, maar ook vandaag, middels een gebaar laten weten dat wij de inzet van al onze vrijwilligers ontzettend waarderen.

  Maar waar er nieuwe vrijwilligers opstaan, zijn er ook vrijwilligers waar wij helaas afscheid van moeten nemen. Ook dank aan hen voor de inzet en beleving, voor de tijd en energie die zij in onze vereniging hebben gestoken.

  Ik ga niet alle namen afzonderlijk opnoemen maar 1 vrijwilliger wil ik toch wel heel graag apart benoemen en daarmee in het zonnetje zetten.

  Ik heb hem ooit leren kennen als leider van Boeimeer 1. Daar zorgde hij ervoor dat alles tot in de puntjes was geregeld en kwamen de selectiespelers niks te kort. Later heb ik hem ook leren kennen als scheidsrechter, bestuurslid verenigingszaken, chef ballenhok.

  Eigenlijk een manusje van alles met een groot Boeimeer-hart. En zolang je zo iemand in je midden hebt, heb je niet in de gaten hoe waardevol zulke mensen voor de club zijn.

  Maar als degene dan stopt, dan pas besef je wat voor gat er ontstaat. Om hem met terugwerkende kracht alle waardering te geven die hij verdient wil ik hem bij deze heel graag naar voren roepen; Wim Bekker.”

  <Wim wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet en ontvangt namens alle leden een kaart, een bos bloemen en een dinerbon>

  “Zoals gezegd is door het afzwaaien van Wim ook een uitdaging ontstaan, die van de bezetting van de accommodatie op de zaterdagen. En zonder deze bezetting komt het spelen van onze thuiswedstrijden ernstig in gevaar.

  Mijn ervaring is dat we het er gelukkig niet op aan laten komen wanneer de nood aan de man is. Dus ik vertrouw erop dat er ook in deze weer andere, nieuwe vrijwilligers opstaan die ervoor zorgen dat we dit jaar inderdaad voortvarend van start kunnen gaan.

  Een voetbalvereniging zonder betrokken leden is als een leeg stadion zonder gejuich; de ziel ontbreekt. Zonder voldoende vrijwilligers is het als een team zonder spelers - het kan simpelweg niet functioneren.

  Het succes van elke club op het veld begint bij de toewijding en inzet van de mensen daarbuiten. Ik kan dan ook niet vaak genoeg benadrukken, Boeimeer, dat zijn wij samen!

  Vanaf morgen zetten we met elkaar de schouders er weer onder. Laten we er samen voor zorgen dat we het over een jaar weer over andere onderwerpen kunnen hebben. Maar nu gaan we nog even ontspannen en heffen wij het glas op een gelukkig, gezond, sportief en succesvol 2024.”

rfwbs-slide