• Nieuwsbrief maart 2023

  Beste (ouders/verzorgers van) leden,

  Hierbij de eerste Nieuwsbrief van B.S.V. Boeimeer in lange tijd. Een van onze doelstellingen is om jullie op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze vereniging.

  Alweer bijna een jaar geleden zijn wij, Richard, Arwen, Rico, Wim en Monique, door de ALV verkozen tot het nieuwe bestuur. Sommige van ons met al flink wat ervaring, anderen helemaal blank, met een frisse blik.

  Een andere doelstelling is om in 2023 het concept “Samen Winnen” verder uit te werken. Boeimeer zijn we met zijn allen, dus jullie hulp is nodig!

  We willen, met een verenigingsbrede vertegenwoordiging, starten aan “Samen Winnen, een uitdagende doorontwikkeling”. Wat zijn onze normen en waarden? Welke koers willen we varen? Wat is onze identiteit? Wat zijn onze doelen op korte en lange termijn? Wat gaat er goed en wat vraagt onze aandacht?

  Onze werkgroep gaat onder onze leden, ouders/verzorgers, spelers, trainers en leiders vragen aan te sluiten bij onze Kickoff avond op woensdag 15 maart. Woensdag 29 Maart komt er vervolgens een infoavond, waar een ieder van harte welkom is!

  Sportieve groet namens het bestuur,

  Uw secretaris Monique Koster

rfwbs-slide