• Noodkreet - Continuïteit Boeimeer in gevaar!

  Samenvatting

  Bij Boeimeer worden belangrijke functies momenteel uitgevoerd door een zeer kleine groep vrijwilligers. Lange tijd is dit goed gegaan maar de rek is er uit, bij mij en de andere vrijwilligers. Nu wedstrijdsecretaris John de Niet zijn functie per direct heeft neergelegd, moet ik de noodklok luiden. Versterking van ons team is noodzakelijk. We zijn dringend op zoek naar meer vrijwilligers, onder andere voor de functies Wedstrijdsecretaris, Penningmeester, Secretaris en Vertrouwenspersoon. Kijk op onze website www.boeimeer.nl/vacatures voor de gehele lijst en welke functie jou aanspreekt.

  Laten we in 2022 ook op een andere manier invulling geven aan het motto: Boeimeer, dat zijn we SAMEN.

  Volledig bericht

  Beste (ouders/verzorgers van) leden,

  In het najaar van 2009 kwam ik met onze oudste zoon bij Boeimeer binnen gewandeld. Hij moest nog 5 jaar worden maar wilde maar al te graag voetballen. Ik was als Randstedeling nog onbekend met het Bredase voetballandschap en had met geen enkele vereniging in Breda een binding. Aangezien zijn moeder vroeger zelf met veel plezier bij Boeimeer had gevoetbald was de keuze uiteindelijk toch eenvoudig. Twee jaar later volgde onze middelste zoon het voorbeeld van zijn grote broer en niks of niemand die op dat moment kon vermoeden hoe zeer ik mij 10 jaar later met deze vereniging verbonden zou voelen.

  Hoe anders is het nu, aan het einde van 2021. Na mijzelf 3 jaar als Penningmeester te hebben ingezet, werd ik in december 2018 gekozen als Voorzitter. Was ik als Penningmeester al nauw betrokken bij het reilen en zeilen van Boeimeer, als Voorzitter ben ik daar dagelijks mee bezig geweest. Aan de ene kant vrijwillig omdat ik deze vereniging graag steeds een stapje verder breng maar aan de andere kant ook noodgedwongen omdat belangrijke werkzaamheden en taken anders zouden blijven liggen. En vooral dat laatste wil ik heel graag onder de aandacht brengen omdat dit een bedreiging is voor onze vereniging en tevens een belemmering kan zijn om mij tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (die wordt gepland zodra de maatregelen dat toelaten) herkiesbaar te stellen.

  Ik heb mijn tijd en energie in 2015 ter beschikking gesteld omdat ik vond dat dat een morele verplichting was richting een vereniging waar vandaag de dag 80% van mijn gezin met heel veel plezier hun grootste hobby beoefent. En zonder voldoende vrijwilligers die met dezelfde intentie en passie hun steentje bij willen dragen, komt deze beoefening in gevaar. Niet alleen voor mijn gezinsleden maar ook voor de honderden andere spelende leden die wij rijk zijn. In het minst erge geval zullen er hier en daar steekjes vallen maar als we pech hebben komt de continuïteit van de hoofdactiviteit van onze vereniging in gevaar; het spelen van wedstrijden.

  Sinds december 2018 zijn er de nodige ontwikkelingen geweest waar ik trots op ben:

  • Nieuwe 12 jarige overeenkomst met NAC Breda
  • Financiering en aanleg van een nieuw kunstgrasveld incl. LED verlichting
  • Nieuwe kledingsponsor (Robey) incl. nieuwe shirtsponsor (Jumbo)
  • Introductie van een kledingplan
  • Rentree van Vrouwen 1
  • Oprichting van de Boeimeer Girls Soccer Academy

  Dit is al met al een mooi rijtje, helemaal als je in ogenschouw neemt dat we sinds maart 2020 te maken hebben met een buitengewone situatie en de bijbehorende beperkingen en uitdagingen. Dat we desondanks financieel nog steeds gezond zijn en qua ledenaantallen en aanwas ook de stijgende lijn te pakken hebben, zijn ook ontwikkelingen die niet onderbelicht mogen blijven.

  En misschien maakt juist deze opsomming dat het idee leeft dat het allemaal wel goed gaat binnen onze vereniging. Maar van dichtbij kan ik mededelen dat er nu echt een te lange tijd een te groot beroep wordt gedaan op een te kleine groep vrijwilligers. En dat moet nu echt veranderen!

  Ben ik dan over alles van de afgelopen 3 jaar tevreden? NEE! Neem ik me daarbij iets kwalijk? Nee, ook niet. Als ik in de spiegel kijk dan weet ik dat ik 3 jaar lang 100% heb gegeven, en soms nog meer.

  Waar ben ik dan niet tevreden over? Over het neerzetten van een organisatie met voldoende en voor zijn/haar taak bekwame vrijwilligers om elkaar zo te ontlasten en de ongelofelijke potentie die onze vereniging nog steeds bezit zoveel als mogelijk te benutten.

  Op dit moment vervul ik de 4 belangrijkste bestuursfuncties (Voorzitter, Penningmeester a.i., Secretaris a.i. en Voetbalzaken a.i.) en beheer de 5 daarbij behorende mailboxen. En als er niet heel snel nieuwe vrijwilligers bijkomen dan dreigt er nog een mailbox bij te komen want John de Niet heeft onlangs zijn functie als Wedstrijdsecretaris neergelegd. En als er één functie is die de spil van onze vereniging vormt dan is het die van Wedstrijdsecretaris. Zonder wedstrijdsecretaris kunnen er geen wedstrijden in welke vorm dan ook worden georganiseerd.

  Maar nog een extra mailbox om te beheren past nu net niet bij het goede voornemen wat ik heb voor 2022; minder met meer!! Oftewel, minder vrijwilligerswerk en -taken doordat er meer vrijwilligers opstaan. Meer vrijwilligers die hun steentje bij willen dragen om onze vereniging op een goede manier draaiende te houden én om de potentie te benutten.

  Sta ik er momenteel dan echt helemaal alleen voor? Nee, gelukkig niet. Zo hebben we gelukkig wel een goed draaiende Jeugdcommissie met voldoende commissieleden. Ik heb heel veel respect en waardering voor het werk wat door deze enthousiaste vrijwilligers uit wordt gevoerd. Maar ook de Jeugdcommissie heeft last van het feit dat er teveel op het bordje komt van een te kleine groep vrijwilligers.

  Net zoveel respect en waardering heb ik voor alle andere vrijwilligers die momenteel al hun steentje bijdragen zoals trainers, leiders, scheidsrechters, accommodatiemedewerkers, kantinemedewerkers en de leden van de sponsorcommissie, van Sportiviteit & Respect, van Social Media, van de Boeimeer Webshop, van de Arbitragecommissie en een ieder die ik in alle hectiek vergeet te benoemen (waarvoor op voorhand excuses ;-)).

  Dit lijkt een hele lijst, en dat is het feitelijk ook, en toch ontbreekt nog de invulling van een aantal belangrijke posities:

  Urgent: wedstrijdsecretaris en wedstrijdcoördinatoren

  Belangrijk: Secretaris, Penningmeester, Bestuurslid Voetbalzaken, Vertrouwenspersoon

  Maar ook op andere fronten is versterking zeer gewenst. Kijk daarom snel naar het complete overzicht op www.boeimeer.nl/vacatures en laat weten hoe jij ook een bijdrage kunt leveren.

  Vanavond om 0:00 ontkurken we de champagne flessen en wensen we elkaar een gelukkig en gezond 2022. Grote kans dat we het dan ook over onze goede voornemens hebben. Ik hoop dat je dan nog eens aan deze noodkreet denkt en beseft dat we het uiteindelijk toch echt met elkaar moeten doen. Want Boeimeer, dat zijn we SAMEN!

  Rest mij voor nu niks anders dan jou en jouw naasten een hele goede jaarwisseling te wensen. Tot volgend jaar!

  Met sportieve groet,

  Richard Breedijk (Voorzitter B.S.V. Boeimeer)

  voorzitter@boeimeer.nl

rfwbs-slide