• Onderzoek haalbaarheid aanleg kunstgras Veld D

  Momenteel onderzoeken wij de haalbaarheid van de aanleg van een kunstgrasveld incl. verlichting op het huidige D veld. De eventuele aanleg van een 3e kunstgrasveld met bijbehorende verlichting moet onze vereniging een aantal voordelen opleveren.

  Zo zullen wij na de aanleg van dit 3e kunstgrasveld onze leden meer trainingsfaciliteiten kunnen bieden. Wij kunnen immers een trainingsschema op basis van 4 velden opstellen waarvan er dan nog maximaal 1 (natuur grasveld) afgekeurd kan worden. Dit biedt onze huidige leden meer ruimte om te trainen maar stelt ons ook in staat om qua aantal teams (en dus leden) te groeien. Dus meer teams die ook allemaal 2 keer per week kunnen trainen.

  Daarnaast moet het e.e.a. ons de mogelijkheid bieden om de samenwerking met NAC te versterken. NAC is op zoek naar één complex waar ze met alle jeugdteams terecht kunnen. Met de aanleg van een 3e kunstgrasveld zijn we als Boeimeer zijnde in staat om NAC de gewenste faciliteiten te bieden. Een nieuwe, langdurige overeenkomst tussen Boeimeer en NAC zal in het verlengde daarvan worden opgesteld.

  Waar we momenteel alle 4 de velden van de gemeente Breda huren, zorgt de nieuwe huurnota van de gemeente ervoor dat wij een eventueel nieuw (kunstgras)veld in eigendom krijgen. In eigendom krijgen betekent ook dat wij het e.e.a. zelf moeten bekostigen. Als vereniging kunnen we wel een beroep doen op een aantal subsidie regelingen maar dat neemt niet weg dat er nog steeds een substantieel bedrag overblijft wat zal moeten worden gefinancierd. Dit is dan ook een van de zaken die we momenteel goed onder de loep nemen. De samenwerking met NAC kan helpen om tot een verantwoorde keuze te komen.

  We zullen u de komende tijd via onze website op de hoogte houden van de vorderingen/ontwikkelingen.

  Bestuur B.S.V. Boeimeer

rfwbs-slide