• Samen verbouwen - update maart 2018

  Het is nu 2 maanden geleden dat we de nieuwjaarsboodschap "Samen verbouwen" met jullie hebben gedeeld. Het leek ons goed om jullie mee te nemen in de ontwikkelingen die in de tussenliggende periode hebben plaatsgevonden.

  Op de nieuwjaarsboodschap heeft welgeteld 1 Boeimeer lid, Jurian Schouwe, inhoudelijk gereageerd. Als je je bedenkt dat we bijna 1.000 leden hebben, dan zal je het met me eens zijn dat dit een enigszins teleurstellende respons is. Het positieve daarentegen is dat we Jurian bereid hebben gevonden om de boekhouding voor zijn rekening te nemen. Daarmee hebben we de Financiële Commissie, zoals we deze aan het begin van het seizoen voor ogen hadden weer compleet. Ad van Ham (ledenadministratie) en Marian Dam (contributie) completeren de betreffende commissie.

  Wat niet teleurstellend is geweest is de bereidwilligheid van de mensen die we zelf hebben benaderd. Jos Verdonschot en Eric Gronert hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Door scherp te zijn op leden die op de een of andere manier een toegevoegde waarde zouden kunnen leveren en daar vervolgens een gesprek mee aan te knopen. Op die manier hebben we bijvoorbeeld de Commissie Sportiviteit en Respect en de Vrijwilligers Commissie weer van de broodnodige capaciteit voorzien.

  De Commissie Sportiviteit en Respect bestaat momenteel uit Adrie Vermetten, Eric Gronert en Marian Verspaendonck. Een goed team wat er voor zal gaan zorgen dat deze 2 onderwerpen weer hoog in het vaandel komen te staan.

  Maar wat te denken van de Vrijwilligers Commissie. Deze lag tot voor kort op z’n gat. En nu? Nu bestaat deze commissie in totaal uit 5 personen die hier enthousiast een invulling aan willen geven; Danielle van Hoeckel, Marian Ladestein, Eric Gronert, Mark Coremans en Harm van de Braak.

  Wat ik ook mooi vind om te zien is hoe Cindy Pas ogenschijnlijk geruisloos maar energiek het coördinatorschap van de e, f, en de mini’s voor haar rekening heeft genomen binnen de Jeugd Commissie.

  En niet te vergeten, sinds kort is Wim Bekker aan de slag als waarnemend bestuurslid Verenigingszaken. We zullen Wim tijdens de eerstvolgende ALV voordragen maar tot die tijd gaat hij ons al helpen op het gebied van de accommodatie, kantine, activiteiten, etc.

  Naast dit alles vonden en vinden er veel gesprekken plaats. Zo zijn alle Commissie Voorzitters uitgenodigd om gezamenlijk te kijken wat er goed gaat (en dus behouden moet blijven) maar uiteraard ook wat er (nog) niet goed gaat. Dezelfde gesprekken vinden momenteel plaats met alle leiders en trainers. Toevallig was gisteren de eerste sessie en wat ik heb begrepen viel de opkomst enigszins tegen. Er zullen nog 2 sessies plaatsvinden, a.s. donderdag en volgende week dinsdag. Wij roepen dan ook alle trainers en leiders op om van deze gelegenheid gebruik te maken. Op deze manier kun je ook je steentje aan onze vereniging bijdragen.

  Deze input is voor ons namelijk broodnodig om onze plannen verder vorm te geven. Want zoals in de nieuwjaarsboodschap reeds is gezegd, het gaat er niet om waar het bestuur naar toe wil, het gaat er om waar de vereniging en dus de leden naar toe willen. In dat kader zullen wij dan ook een uitnodiging versturen naar  alle leden/ouders/verzorgers die op dit moment geen Commissie Voorzitter of trainer/leider zijn. Dit zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om zijn/haar input te delen en mening te geven.

  Een bron van informatie is in de nabije toekomst wellicht de Jeugdraad die we momenteel van de grond proberen te krijgen. Een belangrijk doel van een Jeugdraad is het betrekken van jongeren bij de vorming en uitvoering van (jeugd)beleid. Zorgen dat er geluisterd wordt naar de jeugd als het over jeugdzaken gaat. Door de jongeren in een vroeg stadium te laten meedenken en te laten adviseren over onderwerpen die hen aangaan, wordt de betrokkenheid vergroot. Ook wordt door het vroeg betrekken van jongeren de kans op succes van beleid groter.

  Het zal jullie vast niet ongemerkt zijn gebleven dat we sinds kort de beschikking hebben over een nieuwe website. Hier zit tevens een nieuwe commissie (Social Media) achter. Liesbeth van Dongen en Sharon Hubeek zijn de dames die zich over dit onderwerp ontfermen. Naast de website maken we nu al dankbaar meer gebruik van onze Facebook pagina. Daarnaast wordt onderzocht wat de toegevoegde waarde is van kanalen als Twitter en Instagram.

  HET bericht (link) wat Facebook deed ontploffen was de bekendmaking van onze nieuwe hoofdtrainer, Richard Hoogkamer. Het feit dat daar zo enthousiast op werd gereageerd was voor ons de bevestiging dat we een hele goede zet hebben gedaan. Want ook met het aantrekken van Richard geven we invulling aan onze ambitie; bouwen aan de vereniging, beginnen met het fundament (in dit geval de jeugd).

  Dus al met al redelijk wat positieve ontwikkelingen in een relatief kort tijdbestek. Gaat alles nu goed? Nee. Zijn we er al? Nee. Maar voor ons gevoel zijn we wel op de goede weg, hebben we de stijgende lijn te pakken en zitten we in een positieve flow. Het zou dan ook doodzonde zijn om daar geen gebruik van te maken. We gaan dan ook enthousiast verder met bouwen en zullen hier regelmatig over terugkoppelen. Zie je voor jezelf een rol weggelegd in de verdere ontwikkelingen? Meld je dan aan via voorzitter@boeimeer.nl

  Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

  Richard Breedijk

rfwbs-slide