• B.S.V. Boeimeer en NIKKI gaan samenwerking aan voor contributiegelden

  Het bestuur van B.S.V. Boeimeer heeft besloten om voor de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt daarmee onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.     

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilligers en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.

  Waarom samenwerking met NIKKI?

  Het bestuur heeft voor de samenwerking met NIKKI gekozen omdat de inning van de contributie al jarenlang en telkens opnieuw een hels karwei is. Er zijn om te beginnen altijd leden met een betalingsachterstand. Het vergt van de leden- en contributieadministratie (die door vrijwilligers wordt uitgevoerd) veel energie om leden telkens te moeten herinneren. Uiteindelijk blijven er dan toch altijd nog leden in gebreke, waardoor het totaalbedrag aan achterstallige contributie fiks kan oplopen, tot wel enkele duizenden euro’s per seizoen.

  NB: NIKKI start per direct met de inning van de contributies welke tot op heden nog niet zijn voldaan.

  Op zoek naar een oplossing voor deze problematiek, is B.S.V. Boeimeer in contact gekomen met het NIKKI-systeem. Na enkele verkennende gesprekken is besloten om een samenwerking met NIKKI aan te gaan. Een groot voordeel hiervan is dat leden per maand hun contributie kunnen voldoen, waardoor het bedrag overzichtelijk is. Betaling kan snel en gemakkelijk via een betaallink (Ideal), zoals hieronder verder wordt uitgelegd.

  Hoe werkt NIKKI?

  U ontvangt begin volgend seizoen de eerste e-mail van NIKKI met daarin het verzoek de contributie te voldoen. U krijgt daar bij de keuze uit 2 mogelijkheden; of in één keer betalen of in 10 maandelijkse termijnen.

  In de mail staan twee betaallinks (iDEAL): een link om het bedrag in één keer te voldoen en een link om de termijnbetaling te voldoen. Let op: bij betaling in één keer worden er door NIKKI geen administratiekosten in rekening gebracht, bij betaling in termijnen zal NIKKI administratiekosten in rekening brengen. Zie verdere uitleg bij Administratiekosten termijnbetalingen.

  De leden die voor termijnbetaling kiezen, ontvangen aan het einde van elke volgende maand steeds een nieuw mailbericht van NIKKI om de volgende termijn te betalen. Alle e-mails bevatten een betaallink (iDEAL) om de betaling te vergemakkelijken.

  Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht ontvangt van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

  Administratiekosten termijnbetalingen

  Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.   

  Vergoedingen via derden

  Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u ook NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ. 

  Let op!

  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:

   

  1.         Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl

  2.         De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.

  3.         De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.

  4.         Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur er vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

   

  Voor vragen over bijvoorbeeld uw contributie verwijzen wij u graag door via onderstaande link naar onze FAQ op de website.

  https://www.nikki.nl/faq-leden/

  Staat uw vraag er niet tussen? U kunt ons telefonisch bereiken via 0345 – 745 980.

rfwbs-slide