• Update rondom jaarlijkse ALV

  Beste (ouders/verzorgers van) Boeimeer leden,

  Sinds maart hebben we als vereniging te maken met een jaar dat anders is en loopt dan dat we gewend zijn. Dit geldt ook voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt normaliter in november/december plaats. Met de huidige coronamaatregelen was en is het organiseren van een dergelijke vergadering in de vertrouwde setting geen optie.

  Het bestuur van B.S.V. Boeimeer heeft daarom besloten om gebruik te maken van de Corona-noodwet en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om de ALV uit te stellen. Het uitstellen van de ALV is daarmee mogelijk voor maximaal 4 maanden (dus tot en met 30 april 2021).

  In de eerste maanden van 2021 zal het bestuur een besluit nemen wanneer de ALV wel wordt georganiseerd en in welke vorm. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij jullie nader informeren.

  Mochten er vragen zijn die niet tot de eerstvolgende ALV kunnen wachten, dan kunnen deze naar voorzitter@boeimeer.nl worden gestuurd. Afhankelijk van de vraag zal ik deze één op één beantwoorden of in een nader nieuwsbericht verwerken.

  Namens het bestuur van B.S.V. Boeimeer,

  Richard Breedijk (Voorzitter)

rfwbs-slide