• UPDATE: Samestelling Bestuur B.S.V. Boeimeer

  De afgelopen periode hebben mijn mede bestuursleden besloten om als gevolg van uiteenlopende redenen hun bestuursfunctie neer te leggen. 

  Het gaat hierbij om:

  • Monique Koster (Secretaris)
  • Wim Bekker (Bestuurslid Verenigingszaken)
  • Rico Veenstra (Bestuurslid Voetbalzaken)
  • Arwen van der Linden (Penningmeester)

  Met Arwen is nog wel afgesproken dat hij de financiele afsluiting van het seizoen 2022/2023 voor zijn rekening zal nemen en de bijbehorende cijfers tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal presenteren.

  Desondanks maakt bovenstaande dat er een ongewenste en onhoudbare situatie is ontstaan. Ik ben daarover in contact met de Vrijwillgerscommissie en zal u daar eerdaags verder over informeren.

  Richard Breedijk (Voorzitter B.S.V. Boeimeer)

rfwbs-slide