• Van de voorzitter - november 2019

  Beste (ouders/verzorgers van) leden,

  De afgelopen periode heeft voor mij voor een groot gedeelte in het teken gestaan van de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld incl. verlichting en de uitrol van het nieuwe kledingplan. Nu de stofwolken enigszins zijn opgetrokken zie ik een club met heel veel potentie maar ook met de nodige aandachtspunten. Het leek mij goed om jullie middels deze uitgebreide update mee te nemen in de ontwikkelingen en de status m.b.t. de verschillende onderwerpen. Maar ook vraag ik jullie nadrukkelijke aandacht voor de zorgen die wij momenteel zelf hebben maar ook bij andere vrijwilligers bespeuren.

  Aanleg nieuw kunstgrasveld

  In december 2018 werd er voor het eerst voorzichtig gesproken over de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. Naar mate de tijd vorderde werd dit steeds serieuzer en voordat je het weet zit je midden in het vergaren van de benodigde financiële middelen, het aanvragen van vergunningen en subsidies, het opstellen en verstrekken van de daarvoor benodigde informatie, het informeren van de buurtbewoners, opvragen en beoordelen van offertes, etc., etc. Dit proces kende geen zomerstop dus ook tijdens de vakantie ben je dan volop bezig om de boel op de rit te krijgen en te houden.  Eind augustus stonden eindelijk alle lichten op groen en konden wij een GO geven m.b.t. de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld en het plaatsen van de bijbehorende verlichting.

  Oplevering

  Bij de start van de aanleg was de planning dat de werkzaamheden begin volgende week zouden zijn afgerond. Helaas heeft de vele neerslag van de afgelopen periode ervoor gezorgd dat een aantal uit te voeren activiteiten uitgesteld moesten worden. Momenteel draait het project weer op volle toeren maar het e.e.a. heeft wel geresulteerd in het feit dat we zo'n twee weken vertraging hebben opgelopen. Dat betekent dus ook dat we iets later dan gepland in de weekenden weer de beschikking hebben over 4 velden.

  Verlichting

  De benodigde lichtmasten zullen binnenkort worden geplaatst. Dat betekent helaas niet dat we ze dan bij de oplevering van het kunstgrasveld direct kunnen gebruiken. Daarin zijn we nog afhankelijk van de aansluiting die door Enexis moet worden aangelegd. Wij hebben van hen nog geen definitieve planning ontvangen maar het kan zijn dat zij hier pas gedurende de winterstop aan toe komen. Pas wanneer deze aansluiting is gerealiseerd kunnen we ook ons trainingsschema baseren op 4 velden.

  Status B veld

  Het zal ook jullie niet ontgaan zijn dat een relatief kleine hoeveelheid neerslag er al voor kan zorgen dat het B veld nauwelijks tot niet bespeelbaar is. Terwijl er in de omgeving gewoon op de natuurgrasvelden kan worden gespeeld, worden wij regelmatig gedwongen om wedstrijden af te lasten. Dat is voor een ieder frustrerend. Neem als voorbeeld afgelopen weekend. Op vrijdag is er nog niks aan de hand. Vervolgens gaat het één nacht regenen en kom je de volgende dag tot de conclusie dat dat al te veel is geweest. Dan moet je op het laatste moment wedstrijden afgelasten. En dat is voor niemand leuk, niet voor onze eigen leden maar ook niet voor onze tegenstanders die voor dag en dauw onze kant op komen. 

  Wij huren het B veld van de gemeente Breda. Wij gaan dan ook met hen in gesprek om te kijken op welke termijn en op welke manier zij ervoor kunnen zorgen dat wij vaker de beschikking hebben over het B veld, zowel voor de trainingen als voor het spelen van wedstrijden. Dit om de eerder genoemde frustraties voor een ieder tot een minimum te beperken.

  Kledingplan

  Aan het begin van dit jaar begonnen ook de voorbereidingen rondom het nieuwe kledingplan. Het was duidelijk dat wij toe waren aan een nieuwe kledingsponsor. Als eerste ga je dan kijken met welke partijen je eventueel om tafel wilt zitten. Vervolgens plan je de betreffende gesprekken en ga je, nadat je de potentiele leveranciers hebt gesproken, de opgehaalde informatie evalueren en met elkaar vergelijken. In dat hele traject is de combi Intersport Oosterhout/Robey uiteindelijk naar boven komen drijven. Op dat moment weet je eigenlijk alleen nog maar wie Boeimeer de komende seizoenen van kleding gaat voorzien en van welk merk dat dan zal zijn. Maar hoe het wedstrijdtenue eruit gaat zien is dan nog een vraagteken. Ook de weg van een aantal mogelijke schetsen naar het uiteindelijke ontwerp en de daadwerkelijke bestelling was een langdurig en tijdrovend proces die geen zomerstop kende. In de tussentijd waren ook de gesprekken met Jumbo tot stand gekomen. Dat was een extra complicerende factor maar heeft er uiteindelijk wel mede voor gezorgd dat we er nu vanaf de mini pupillen tot en met de senioren uniform bij lopen. De reacties van onze eigen spelers maar ook van de tegenstanders zijn louter positief.

  Overeenkomst/samenwerking met NAC Breda

  De afgelopen 5 seizoenen trainden en speelden de bovenbouw van NAC Breda zijn wedstrijden op ons sportcomplex. Van beide kanten (NAC en Boeimeer) waren we zeer te spreken over deze overeenkomst/samenwerking. Vanuit ons (Boeimeer) perspectief speelde zeker mee dat de aanwezigheid van NAC Breda een positief effect heeft op onze uitstraling (we zijn geen doorsnee amateurvereniging) en de financiële stromen. Zo leveren de wedstrijden van de NAC jeugd bovengemiddelde bezoekersaantallen op (positief effect op de kantine inkomsten) en droeg NAC (in)direct bij aan het bekostigen van ons sportcomplex (bijv. huur van de velden).

  Toen NAC Breda eind vorig jaar aangaf dat zij de overeenkomst/samenwerking wilde voortzetten en zelfs wilde uitbreiden (van bovenbouw naar de gehele jeugd) ontstond er voor ons een unieke gelegenheid. Een kans die we met beide handen aan wilden grijpen. Gelukkig deelden jullie deze mening want tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 7 mei 2019 zijn de leden met een overgrote meerderheid (slechts 2 stemmen tegen) akkoord gegaan met het voorstel waar een nieuwe 12 jarige overeenkomst met NAC Breda onderdeel van uit maakte

  Dit heeft geresulteerd in het feit dat we daarmee de mogelijkheid kregen om ons sportcomplex te upgraden (extra kunstgrasveld incl. verlichting = extra faciliteiten voor de Boeimeer leden).

  Daarnaast speelt NAC Breda iedere zaterdag 1 tot 2 extra wedstrijden (van de NAC onderbouw) op ons sportcomplex. Hier komt het effect van de bovengemiddelde bezoekersaantallen weer om de hoek kijken en wordt daarmee dus verder versterkt. Daarnaast is ook het aandeel van NAC Breda in het bekostigen van ons sportcomplex (o.a. middels de huur van de velden) aanzienlijk gestegen. Tot slot wil ik benadrukken dat het feit dat wij geen doorsnee amateurvereniging zijn een dusdanig positief effect heeft gehad dat we in staat zijn gebleken om voor Boeimeer interessante overeenkomsten af te sluiten met Intersport Oosterhout, Robey, Jumbo en InBev. Zonder een aantal van deze overeenkomsten was het kledingplan wellicht nooit van de grond gekomen.

  Betrokkenheid (ouders/verzorgers van) leden

  Zoals eerder gezegd, toen de stofwolken waren opgetrokken zag ik een vereniging met heel veel potentie maar ook met de nodige aandachtspunten. Zo zijn er dan ook een aantal zaken waar ik mij zorgen om maak.

  Zonder vrijwilligers geen vereniging, zonder vereniging geen voetbal!

  Gelukkig zijn er bij Boeimeer al heel veel vrijwilligers bereid om zich voor onze vereniging, en daarmee voor alle leden, in te zetten. Dankzij deze toppers kunnen onze pupillen, junioren en senioren iedere week hun kunsten vertonen, of het nu voornamelijk gaat om het plezier of om de prestaties.

  Maar tevens is het een feit dat er nog steeds een (te) zware last drukt op de schouders van de groep (ouders/verzorgers van) leden die momenteel wel hun steentje aan de vereniging bijdragen. Want een vereniging van ruim 800 leden in goede banen leiden vergt gewoon heel veel tijd en energie. Hoe mooi zou het zijn als we deze tijd en energie over een grotere groep vrijwilligers zouden kunnen verdelen? Dan ontlasten we aan de ene kant de huidige vrijwilligers en zijn we mijn inziens in staat om de potentie van onze vereniging nog meer te verzilveren.

  Boeimeer, dat zijn wij SAMEN!

  Ik, de andere bestuursleden en de commissieleden zijn niet meer of minder Boeimeer dan de andere ouders/verzorgers/leden. In het geval van problemen/uitdagingen kunnen we niet wijzen naar "de club" of naar "de vereniging". Want daarmee wijzen we feitelijk naar onszelf. We zullen het samen moeten doen.

  Als ik voor mezelf praat, ik ben ooit als Penningmeester in het bestuur gestapt omdat ik de morele verplichting voelde om mijn steentje aan de vereniging bij te dragen. Om ervoor te zorgen dat mijn kinderen konden (blijven) voetballen. Ik ben wellicht ook niet de beste trainer maar ik ben wel handig met cijfers. Dus het leek mij voor iedereen beter om op dat vlak dan maar mee te helpen :-) En nu, 4 jaar later, ben ik Voorzitter, ad interim Penningmeester, ad interim Bestuurslid Voetbalzaken en help ik op het gebied van social media, de kleding, de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld en af en toe op het gebied van de sponsoring. Ik doe dat allemaal niet alleen voor mijn eigen kinderen en het zou zeer welkom zijn wanneer ik taken aan andere ouders/verzorgers/leden kon overdragen. En ik denk dat dat voor meerdere vrijwilligers geldt. 

  Ik ben er van overtuigd dat iedere ouder/verzorger/lid kennis en kunde heeft. Ik zou een ieder dan ook uit willen dagen om vooral na te denken over het feit hoe ze wel hun steentje bij kunnen dragen. Boeimeer, dat zijn wij SAMEN!

  Instelling

  Waar ik mij ook zorgen om maak is om de instelling van een groep spelende leden. Het gebeurt nog te vaak dat spelers verzaken. En daarmee laten zij hun teamgenoten en uiteindelijk de gehele vereniging in de steek.

  In mijn ogen verbind je jezelf aan het begin van het seizoen aan een team en daarmee aan Boeimeer. Je bent immers lid (geworden) om iedere week deze mooie sport te beoefenen. Dat betekent dat er voor jou zaken worden geregeld. Dat betekent automatisch ook dat we iets van jou als spelend lid verwachten. De je met regelmaat aanwezig bent op de geplande trainingen bijvoorbeeld. Maar het betekent al helemaal dat we verwachten dat je op wedstrijddagen aanwezig bent. En natuurlijk, we zijn allemaal wel eens verhinderd, dat is het probleem niet. Het wordt een probleem wanneer iemand structureel verstek laat gaan. En het wordt dramatisch als een speler nog niet eens de moeite neemt om zichzelf af te melden. Je laat gewoon je team in de steek, niet meer en niet minder.

  Gelukkig kunnen we het e.e.a. in de regel wel opvangen. Neemt niet weg dat je daar dan maar op kan vertrouwen! Maar helaas zorgt dit gedrag, deze instelling, er wel voor dat de kans bestaat dat we gedurende het seizoen genoodzaakt worden om teams uit de competitie te halen. Dat is niet leuk voor de spelers uit het betreffende team die wel met regelmaat (lees wekelijks) willen voetballen. Dat is niet leuk voor de vrijwilligers die zich inzetten om iedereen genoeg voetbal plezier te bieden. En tot slot, het kan extra kosten met zich meebrengen. Dus, laat elkaar niet in de steek. Dat scheelt veel negatieve energie en frustratie.

  Resumé

  Boeimeer is een vereniging met veel potentie. Ik ben van mening dat we over het algemeen de stijgende lijn te pakken hebben. Er zijn gelukkig genoeg positieve ontwikkelingen maar tevens vraag ik aandacht voor een aantal zorgpunten; betrokkenheid en instelling.

  Laat zien dat we inderdaad SAMEN Boeimeer zijn en sluit je aan! Dan gaan we samen een mooie toekomst tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Richard Breedijk

  voorzitter@boeimeer.nl

rfwbs-slide