• Versterkingen voor het belangrijkste team van Boeimeer

  Beste (ouders/verzorgers van) Boeimeer leden,

  Zoals ik in mijn nieuwjaarsboodschap al vermeldde zijn er in de afgelopen periode mensen geweest die aan hebben gegeven graag hun steentje bij te willen dragen aan het uitvoeren van de werkzaamheden die komen kijken bij het operationeel houden van een vereniging als Boeimeer en het verwezenlijken van de verschillende doelstellingen. Naar aanleiding van de gesprekken die vervolgens plaats hebben gevonden kan ik jullie het volgende mededelen.

  Het belangrijkste team van Boeimeer, team Vrijwilligers, verwelkomt een aantal nieuwe versterkingen!

  Financiële commissie

  Allereerst hebben Marcel en Marloes de Weerdt aangegeven graag de ledenadministratie op zich te willen nemen. Dit zullen zij stap voor stap van Liesbeth van Dongen over gaan nemen. De overdracht  van de bijbehorende werkzaamheden is reeds begonnen en Marcel en Marloes zijn inmiddels voortvarend aan de slag gegaan.

  Ook heeft Mackara Tin zichzelf aangemeld om, naast het feit dat hij reeds jeugdtrainer is, op een andere manier een rol te vervullen. In een gesprek hebben we afgesproken dat hij Liesbeth zou gaan ontlasten m.b.t. de Boekhouding. Ook dat zal stap voor stap gaan gebeuren en wordt er zeer binnenkort afgetrapt.

  Bovenstaande betekent dat een langgekoesterde wens nu echt vorm begint te krijgen; het opzetten van een Financiële Commissie waarin meerdere Boeimeer leden zitting hebben met ieder hun eigen focus/aandachtsgebied. Tegelijkertijd biedt het Liesbeth de gelegenheid om haar werkzaamheden voor Boeimeer nu echt een keer af te gaan bouwen.

  Dit is namelijk al langer een voornemen van Liesbeth maar tot op heden werd het iedere keer op de lange baan geschoven omdat zij ons niet in de steek wilde laten. De inzet, gevoel van verantwoordelijkheid en plichtsbesef sieren Liesbeth enorm.

  Liesbeth zal op de achtergrond echt nog wel een rol blijven spelen maar dat neemt niet weg dat ik haar namens mijzelf maar ook namens alle leden (nogmaals) hartelijk wil danken voor alles wat zij tot nu toe voor Boeimeer heeft gedaan, nog steeds doet en blijft doen.

  Wedstrijdsecretariaat

  Ondertussen kunnen we ook een heuse inkomende transfer aankondigen. Niemand minder dan John de Niet komt het team vanaf aankomend seizoen versterken en zal het gehele wedstrijdsecretariaat voor zijn rekening nemen. Hij neemt daarmee het stokje over van Eric Fioole.

  John komt over van DIA en heeft voorheen o.a. 7 seizoenen een soortgelijke rol bij de Gunners gehad. Eric had op zijn beurt zelf al besloten om zich na dit seizoen weer volledig op het trainen van zijn elftal te storten. Wij danken hem voor de wijze waarop hij het avontuur is aangegaan om het grote gat wat Ad van Ham heeft achter gelaten op te vullen.

  Wat zeggen de versterkingen zelf over hun nieuwe rol of overstap?

  Marcel en Marloes de Weerdt

  "We vinden het leuk en zien de noodzaak om ons in te zetten voor organisaties die dat nodig hebben. Er is geen bestaansrecht voor verenigingen als er niet voldoende vrijwilligers zijn. Op dit moment past het in ons leven om ons in te zetten voor Boeimeer. De vereniging waar onze zoon al sinds de mini's lid van is. Gelukkig werd er in een gesprek met de voorzitter duidelijk dat er een positie is waar wij ons nuttig in kunnen maken. We hopen Liesbeth, die al zoveel doet voor de vereniging, een beetje te ontlasten. Dit gaan wij doen d.m.v. het overnemen van de ledenadministratie. We zitten nu nog in de opleidingsfase onder de begeleiding van Liesbeth, maar de bedoeling is om aan het einde van het seizoen deze rol helemaal op ons te nemen."

  John de Niet

  "Ik heb in december 2019 informeel bij Boeimeer gesolliciteerd met de vraag of ik wat kon betekenen betreft voetbalzaken. Echter door bepaalde omstandigheden is dat destijds een beetje verwaterd. In die tijd kreeg ik ook de kans om bij de KNVB aan de slag te gaan. Door het hele corona gebeuren is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan.

  Na het overlijden van Ad van Ham nam de voorzitter contact met mij op met de vraag of ik het wedstrijdsecretariaat van Boeimeer op mij wilde nemen. Ik had echter net mijn jawoord aan DIA gegeven.

  Dat neemt niet weg dat het op een gegeven moment toch weer begon te kriebelen om bij Boeimeer aan de slag te gaan. Ik keek er naar uit om dichter bij huis en met vele bekenden aan de slag te gaan. Daarom heb ik in december 2020 wederom een poging gewaagd met uiteindelijk de gewenste uitkomst."

  Uiteraard zijn we zeer blij met deze versterkingen. Maar er zijn nog meer posities die we willen invullen of versterken. Denk daarbij aan de vertrouwenspersoon, Sportiviteit & Respect, Commissie Senioren, Penningmeester en bestuurslid Voetbalzaken. Heb je interesse in/vragen over een van deze functies? Of heb je zelf ideeën over de manier waarop jij jouw steentje bij kan dragen? Neem dan contact op via voorzitter@boeimeer.nl! Wellicht maak jij straks dan ook deel uit van het belangrijkste team van Boeimeer.

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur van B.S.V. Boeimeer

  Richard Breedijk (voorzitter)

rfwbs-slide