• Vertrouwenspersonen B.S.V. Boeimeer

  Wij zijn Brigitte Massuger en Cindy Michielsen en wij zijn de vertrouwenspersonen van B.S.V. Boeimeer.

  Onze kinderen voetballen bij Boeimeer en wij vinden het fijn om betrokken te zijn bij de club.

  Waarom heeft een club vertrouwenspersonen nodig?

  Grensoverschrijdend gedrag in de sport wordt omschreven als ‘enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie ontstaat.

  Onze taken zijn:

  • Eerste aanspreekpunt , luisterend oor;
  • Adviseren over te nemen stappen;
  • Eventueel bemiddelen bij het tot stand brengen van een oplossing

  Wij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@boeimeer.nl

  Schroom niet om contact op te nemen als u denkt dat dit nodig is.

rfwbs-slide